logo EF ŽUlogo ZEP

Elektrotechnická olympiáda

div1

Výsledky 3.kola - FINÁLE súťaže

Dňa 20.4.2016 sa pod záštitou prezidenta SR uskutočnilo na pôde Žilinskej univerzity v Žiline finále Elektrotechnickej olympiády 2015/16.

Do elektrotechnickej olympiády sa registrovalo spolu 221 súťažných tímov z celého Slovenska. Po prvom kole sa ich regulérne otestovalo 184. Z nich prvých 49 tímov mohlo odovzdať svoje súťažné projekty na posúdenie v 2.kole. Z nich postúpilo do celoslovenského finále desať najlepších súťažných tímov.

Študenti okrem pripravených prezentácií predviedli porote súťaže aj praktické použitie svojich exponátov. Súťažné realizačné projekty všetkých finalistov boli kvalitné a dôkladne prepracované a ich zostrojenie vyžadovalo kombináciu technického talentu a kreativity.

Umiestnenie finalistov:

1. miesto (cena 500€) získal Matúš Fedorčák, študent 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Humennom s projektom "Autonómne vozidlo".

2.miesto (cena 300€) obsadil tím študentov Michal Trnka, Viliam Pavela a Matej Sedláčko zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline s projektom " Riešenie a problematika malej veternej elektrárne".

3. miesto (cena 150€) získal Michal Bender s projektom "Airsoftový chronometer".

Všetci finalisti 3. kola si prevzali aj certifikát o účasti vo finále Elektrotechnickej olympiády 2015/16 ale i dekrét, ktorý im umožní po splnení ostatných podmienok stanovených zákonom o VŠ a podmienok prijímacieho konania na EF UNIZA schválených AS EF prijatie bez výberového konania.

Hodnotné ceny v podobe učebných pomôcok od firmy KVANT získali aj stredné školy, z ktorých pochádzajú umiestnené súťažné tímy.

1. miesto Matúš Fedorčák, študent 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Humennom s projektom "Autonómne vozidlo"

"Autonómne vozidlo"

2.miesto tím študentov Michal Trnka, Viliam Pavela a Matej Sedláčko zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline s projektom " Riešenie a problematika malej veternej elektrárne".

" Riešenie a problematika malej veternej elektrárne" (fotografia prevzatá z projektu - fyzicky výsledok projektu nebolo možné prieniesť :-) )

3. miesto Michal Bender s projektom "Airsoftový chronometer".

"Airsoftový chronometer"

Odovzdávanie robotických sád venovaných do súťaže firmou KVANT pre školy, z ktorých pochádzali umiestnení finalisti:

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Fotogaléria z atmosféry finále: stále sa aktualizuje podla dodaných podkladov

 

Fotogaléria

Napísali o súťaži:

VIDEO o súťaži:

Televízia:

  • TV JOJ - Antiteroristické vozidielko
    [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 26/04/2016; Jana Veľasová; Zaradenie: z domova]

Printové médiá:

  • MY – Žilinské noviny - Hlavnú cenu z olympiády si odnieslo autonómne vozidlo
    [Žilinské noviny; 16/2016; 25/04/2016; s.: 10; JD ; Zaradenie: REGIÓN]

 

 

Výsledky 2.kola

Na základe uznesenia v súlade so štatútom súťaže bolo po uskutočnení 1.kola oslovených prvých 49 súťažných tímov, ktoré mali 31.1.2016 odovzdať realizačné projekty na posúdenie odbornou komisiou. Bolo odovzdaných 25 projektov, ktoré posúdila odborná komisia a vybrala 10 súťažných tímov do 3.kola (finále) súťaže. Postupujúcim tímom srdečne gratulujeme!

Postupujúce súťažné tímy do finále súťaže (sú uvedené podľa abecedy)::


Vedúci tímu

2. člen tímu

3. člen tímu

Meno učiteľa

Názov

Stredná škola

Anguš František

Damián Čambal

Ján Ďurech

Ing. Tatiana Hoffmannová

Riadiaci pult lokomotívy 363

SPŠ dopravná, Košice

Bender Michal

 

 

Ing. Marek Štofa

Airsoftový Chronometer

Stredná Odborná Škola, Košice

Fedorčák Matúš

 

 

Ing.Mgr. Miroslav Kalanin

Autonómne vozidlo

SOŠ Technická, Humenné

Kondáš Tomáš

 

 

Ing. Marek Štofa

Dvojkanálová výhybka pre profesionálne ozvučenie

Stredná Odborná Škola, Košice

Koňušík Tibor

Rastislav Vrobel

Tomáš Hažlinský

Ing. Jozef Klus

Autíčko na hlasové ovládanie

Spojená škola, Nižná

Krupík Martin

Tibor Schiller

Michal Mikula

Milan Rezetka

Hlásenie vozidiel s právom prednostnej jazdy

Stredná Odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

Mimlich Jakub

Martin Rehák

 

Ing. Gabriela Perejdová

Inspection Bot

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom

Potočiar Martin

Dávid Chrapčiak

Gabriel Olbert

Mgr. Milan Macháček

Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za slnkom

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

Sajko Matej

Dávid Petráš

 

Ing. Iveta Mentová

Simulácia výroby a odberu elektrickej energie v rodinnom dome

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Žilina

Trnka Michal

Matej Sedláčko

Viliam Pavela

Ing. Radoslav Kopera

Riešenie a problematika malej veternej elektrárne

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina


Zoznam posudzovaných odovzdaných realizačných projektov (sú uvedené podľa abecedy):

 

Vedúci tímu

2. člen tímu

3. člen tímu

Meno učiteľa

Názov

Stredná škola

Anguš František

Damián Čambal

Ján Ďurech

Ing. Tatiana Hoffmannová

Riadiaci pult lokomotívy 363

SPŠ dopravná, Košice

Barus Marek

Kristián Cvik

 

Ing.Mária Zajičková

Zbernicový inštalačný systém

Stredná odborná škola technická Šurany, Šurany

Bender Michal

 

 

Ing. Marek Štofa

Airsoftový Chronometer

Stredná Odborná Škola, Košice

Fedorčák Matúš

 

 

Ing.Mgr. Miroslav Kalanin

Autonómne vozidlo

SOŠ Technická, Humenné

Gajdoš Lukáš

Michal Škorvaga

Lukáš Zátorský

Ing. Štefánia Plevková

Menič napätia

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

Hank Jozef

Lukáš Halgaš

Ján Molovčák

Ing. Radomír Kováčik

Model inteligentného domu

Stredná priemyselná škola, Martin

Hronec Ondrej

Michal Ondrejka

Matej Matys

Ing.Drahoslava Samolejová

Mostíkový menič z 12V= na 230V/50Hz/100W

Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok

Hudoba Martin

Dominik Klement

 

Ing. Peter Mydlo, PhD.

WAMADS –bezdrôtový vzdušný monitorovací a zneškodňovací systém

Stredná Priemyselná Škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Kondáš Tomáš

 

 

Ing. Marek Štofa

Dvojkanálová výhybka pre profesionálne ozvučenie

Stredná Odborná Škola, Košice

Koňušík Tibor

Rastislav Vrobel

Tomáš Hažlinský

Ing. Jozef Klus

Autíčko na hlasové ovládanie

Spojená škola, Nižná

Košč Daniel

Benedikt Feťko

Jozef Cipa

Marta Kožárová

Využitie simulačného programu Multisim 14 pre odskúšanie elektronických zapojení pred ich realizáciou v praxi.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov

Králik Ľubomír

Julius Sládek

 

Ing. Peter Remiš

Diaľkovo ovládané auto pomocou technológie bluetooth

Spojená škola Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto

Kršák Jozef

 

 

Mgr. Andrej Šimek

Solárna búdka pre domáce zvieratá

SOŠ Technická, Zlaté Moravce

Krupík Martin

Tibor Schiller

Michal Mikula

Milan Rezetka

Hlásenie vozidiel s právom prednostnej jazdy

Stredná Odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

Macho Andrej

Michel Ducký

 

Ing. Kristína Juríková

Automatizácia autobloku

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

Markulík Matej

Zelenák Martin

Gerega Michal

Ing. Ján Knutelský

Model vodnej elektrárne

SPŠD , Košice

Méhes Alexander

 

 

 

Digitálny laboratórny zdroj

Stredná priemyselná škola, Komárno

Mimlich Jakub

Martin Rehák

 

Ing. Gabriela Perejdová

Inspection Bot

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom

Potočiar Martin

Dávid Chrapčiak

Gabriel Olbert

Mgr. Milan Macháček

Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za slnkom

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

Sajko Matej

Dávid Petráš

 

Ing. Iveta Mentová

Simulácia výroby a odberu elektrickej energie v rodinnom dome

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Žilina

Špliňo Adam

Chudják Lukáš

Rýs Marcel

Kasan Ján

Voice over IP

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica

Štulajter Róbert

Timotej Šály

Martin Kamenský

Jana Kubaľová

Teslov transformátor

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica

Teyeri Ľuboš

 

 

Ing. Kristína Juríková

Teslova cievka

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava

Trnka Michal

Matej Sedláčko

Viliam Pavela

Ing. Radoslav Kopera

Riešenie a problematika malej veternej elektrárne

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

Vido Adrián

Lukáš Gábor

Ondrej Skovajsa

Ing. Gabriela Perejdová

Regulovateľný zdroj 0-600V

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom

Výsledky 1.kola

V tabuľke je uvedené celkové poradie súťažných tímov po 1.kole Elektrotechnickej olympiády. Mená a adresy škôl sú v tabuľke uvedené v tom znení, ako boli zaznamenané pri registrácii súťažných tímov.

Do 2. kola súťaže postupujú nasledovné tímy:

1.

Markulík

Matej

SPŠ Dopravná

Hlavná 113 Košice

2. 

Fedor

Dominik

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice

Komenského 44

3. 

Sajko

Matej

SPŠ Elektrotechnická Košice

Komenského 44

4. 

Vojtuš

Andrej

SPš KNM

Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto

5. 

Rjapoš

Tomáš

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Komenského 44

6. 

Hank

Jozef

Stredná priemyselná škola Martin

Novomeského 5/24  036 36 Martin

7.

Trnka

Michal

SOS elektrotechnicka

Komenskeho 50

8. 

Klement

Matúš

SSOŠT

Dr. Janského 10

9. 

Kollárová

Eliška

Súkromná SOŠ technická

Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

10.

Bender

Michal

Stredná Odborná Škola, Ostrovského 1

Ostrovského 1,  04001 Košice

11. 

Macho

Andrej

Stredná prie.myselná škola dopravná

Študentská 23, 91701 Trnava

12. 

Mimlich

Jakub

SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Bzinská 11, 91501 Nové Mesto nad Váhom

13. 

Gajdoš

Lukáš

Stredná odborná škola strojnícka,

Športová č. 1326, Kysucké Nové Mesto s.č. 024 01

14. 

Koňušík

Tibor

Spojená škola

Hattalová 471, Nižná

15. 

Anguš

František

SPŠ Dopravná

Hlavná 113, Košice

16. 

Bobot

Vladimir

SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, Trenčín

17. 

Špliňo

Adam

Stredná odborná škola, Informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica

18. 

Teyerl

Ľuboš

SPŠ dopravná

Študentská 23, Trnava

19. 

Hudoba

Martin

Stredná Priemyselná Škola Jozefa Murgaša

Hurbanova 6, Banská Bystrica

20. 

Klas

Richard

SPŠE hálova 16

hálova 16

21. 

Krupík

Martin

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326

22. 

Kršák

Jozef

Stredná Odborná Škola technická

Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce

23. 

Potočiar

Martin

Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina

Komenského 50,

24. 

Kondáš

Tomáš

Stredná Odborná Škola, Ostrovského 1

Ostrovského 1, Košice 04001

25. 

Pristach

Martin

Sos Letecko technicka

Legionarska 160

26. 

Vido

Adrián

SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Bzinská 11,915 01, Nové Mesto nad Váhom

27. 

Látka

Šimon

SSOŠT

Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

28. 

Paučo

Šimon

Súkromná SOŠ technická

Dr.Janského 10,96501

29. 

Mico

Lukas

SPŠE Hálová

Hálová 16, Bratislava

30. 

Ľonc

Ján

SPŠ Snina

Partizánska 1059/23

Poradie ďalších súťažných tímov:

31.

Hronec

Ondrej

Stredná odborná škola Polytechnická

Sládkovičova ulica 104

32.

Fedorčák

Matúš

SOŠ technická Humenné

Družstevná ulica 1737, 066 01 Humenné

33. 

Košč

Daniel

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ

Plzenská 1

34. 

Páleník

Marek

SPŠ Jozefa Murgaša

Hurbanova 6

35. 

Szőke

Štefan

Stredná odborná škola Ostrovského 1

Ostrovského 1,Košice ,04001

36. 

Solar

Ivan

SPSE Halova

Halova 16

37. 

Prekop

Juraj

Sos Leteckotechnicka Trencin

Legionarska 160

38. 

Barus

Marek

Stredná odborná škola technická Šurany

Nitrianska 61, 94201 Šurany

39. 

Popper

Jakub

SSOŠ hutnícka Ž.P.

Družby 554/64

40. 

Olešnaník

Marek

Spojená škola

Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

41.

Králik

Ľubomír

Spojená škola Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

42. 

Sedliak

Michal

Súkromná SOŠ technická

Dr.Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

43. 

Havel

Ján Gabriel

SOŠ IT

Bratislava Hlinická 1

44.

Čačala

Andrej

Súkromná SOŠ technická

Dr. Janského 10, 96501 Žiar nad Hronom

45.

Kupšo

Rastislav

Stredná odborná škola technická

Okružná 693, 022 01

46. 

Méhes

Alexander

Stredná priemyselná škola

Petőfiho 2, 94550, Komárno

47. 

Štulajter

Róbert

SPŠ J. Murgaša

Hurbanova 6, Banská Bystrica, 97518

48. 

Cáfal

Sendrik

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Športová 675, Stará Turá, 916 01

49. 

Smrek

Erik

SOŠT

Levočká 40

50. 

Tóth

Lukáš

Súkromná SOŠ Technická, Žiar nad Hronom

Dr. Janského 10, 96501, Žiar nad Hronom

51. 

Detko

Tomáš

SOŠ Farská 7, Bánovce nad Bebravou

Farská 7, 95720, Bánovce nad Bebravou

52. 

Polák

Roman

SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava

Hlinícka 1, Bratislava

53. 

Goljan

Daniel

Stredná priemyselná škola

Petőfiho 2, 94550, Komárno

54. 

Režo

Vratislav

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20

Ulica Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra

55.

Majchrák

Pavol

Spojená škola Kysucké Nové Mesto

Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto 024 01

56. 

Lopašovský

Filip

Stredná odborná škola

Pod Sokolicami 14, Trenčín

57. 

Mlčúch

Michal

stredná priemyslená škola elektrotechnická

Hálova 16

58.

Duriac

Martin

Sose

Rybnicna 59 Bratislava

59.

Polčic

Dávid

SOŠ IT

Bratislava, Hlinícka 1

60. 

Sľúka

Peter

SPŠ J. Murgaša

Hurbanová 6, Banská Bystrica

61. 

Straka

Rastislav

Stredná Odborná Škola Polytechnická

ul.SNP 2 Zlaté Moravce 953 30

62. 

Záblacký

Patrik

SPŠE Hálova

Hálova 16

63. 

Lainda

Ľuboslav

SOŠT

Levočská 40 Stará Ľubovňa

64. 

Siegel

Dávid

SOŠ IT

Bratislava, Hlinícka 1

65. 

Kyselica

Martin

SPŠ Komenského 1 Trnava

Komenského 1 Trnava

66. 

Štulrajter

Pavol

Súkromná SOŠ technická

Dr.Janského 10 96501

67. 

Rybák

Ján

Stredná odborná škola Polytechnická

Sládkovičova ulica 104

68. 

Novota

Samuel

SPŠE Hálová

Hálová 16

69. 

Haragová

Eleonora

SPŠE

Hálova 16, Bratislava

70. 

Bórik

Marcel

SPŠ Myjava

SNP 413/8

71. 

Roba

Slavomír

SOŠT

Levočská 40 Stará Ľubovňa 06401

72. 

Remiáš

Matúš

Stredná priemyselná škola

Partizánska 1059/23, 069 01 Snina

73. 

Bavolár

Adam

Spš Trnava

Komenského 1,Trnava

74. 

Michálek

Jakub

SPŠE Hálova 16

Hálova 16

75. 

Škovranko

Patrik

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Plzenská 1, 080 01 Prešov

76. 

Krasňanský

Filip

SOSE Rybničná 59

Rybničná 59

77. 

Horvath

Adrian

Stredná odborná škola informačných technológií

Hlinícka 1

78. 

Muszka

Marián

Stredná odborná škola - Szakközépiskola Rákócziho 23

Rákócziho 23., 077 01 Kráľovský Chlmec

79. 

Krajči

Peter

Súkromná SOŠ technická Žiar nad Hronom

Dr. Janského 10,965 01 Žiar nad Hronom

80. 

Kollárová

Milena

SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Pod Sokolicami 14, Trenčín

81. 

Vittek

Adam

SOŠ IT

Bratislava, Hlinícka1

82. 

Kolár

Miroslav

SOŠ IT Hlinická 1,Bratislava

Hlinická 1 Bratislava

83. 

Setnicka

Kristina

SOŠ IT

Hlinicka 1

84. 

Cedzo

Marko

Stredná odborná škola elektrotechnická

Žilina, Komenského 50

85. 

Mesíček

Mário

SPŠ Trnava

Komenského 1, Trnava

86. 

butora

erik

SOŠ IT

Bratislava Hlinicka 1

87. 

Dzurňák

Martin

SPŠ elektrotechnická, Košice

Komenského 44

88. 

Tomašík

Samuel

Stredná odborná škole IT

Bratislava Hlinícka 1

89. 

Kurek

Kristian

 

 

90. 

Olšavský

Rastislav

SOŠT Stará Ľubovňa

Levočská 40

91. 

Horvath

Robert

SOŠ IT Hlinická

Hlinická 1

92. 

olešnaník

vladimir

sose

komenskeho 50

93. 

Petrík

Matej

SOSE

Rybničná 59 Bratislava

94. 

Hudák

Jakub

SOŠT

Levočská.40 Stará Ľubovňa 06401

95. 

Kapral

Radovan

SOŠ elektrotechnická

Hlavná 1400/1 059 51 Poprad-Matejove

96.

Negruta

Eduard

SOŠ IT

Bratislava, Hlinicka 1

97. 

Mackovič

Martin

SOS IT

Hlinicka 1

98. 

Capek

Tomas

SOSE

Rybničná 59,Bratislava

99. 

Tarek

Martin

Stredná odborná škola

Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

100. 

Mexiko

Desperado

SOŠ-Elektrotechnicka

Komenskeho/50 , Zilina

101. 

Podmajersky

Nicolas

SOS IT

Bratislava, Hlinícka 1

102.

Cagánek

Filip

SOS IT

Hlinícka 1

103. 

Dominik

Dominik

SOŠ IT

Hlinická 1

104. 

Melaj

Adrián

SOSITBA

Hlinicka 1 Bratislava

105. 

Petrovič

Martin

SOŠD Martin-Priekopa

Zelena2 03608,Martin8

106. 

Nagel

Michael

SOŠ IT

Bratislava,Hlinícka 1

107. 

Vančo

Miroslav

Stredná odbroná škola technická

Levočská 40

108. 

Jančo

Patrik

SOŠ IT

Bratislava Hlinícka 1

109. 

Kuchar

Jaroslav

SOS IT

Bratislava Hlinícka 1

110. 

Sauberer

Martin

SOŠ IT

Bratislava, Hlinícka 1

111. 

Kováčik

Sergej

Spojená škola Banská Bystrica

Zvolenská cesta 18

112. 

Gorčík

Martin

SOŠE Trnava

Trnava,Sibirska 1

113. 

Pokus

Jan

Spojená škola Detva

Šrúrova 848

114. 

Psota

krisztian

SOŠIT Bratislava

Hlinícka 1

115. 

Silný

Tomáš

SOŠ IT Bratislava, Hlinícka 1

Hlinícka 1, Bratislava

116. 

Moravčík

Marek

SOŠE

Rybničná 59 Bratislava

117. 

Hurňanský

Viktor

Soš- elektrotechnická BB

Zvolenská cesta 18, 975 32

118. 

Benko

Jakub

SPŠ Trnava

Komenského 1, Trnava

119. 

Mészáros

Erik

SOŠ IT

Bratislava, Hlinická 1

120. 

 Koterba

Filip

SŠ - SOŠ elektrotechnická

Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica

121. 

Tran

Michael

SOSITBA

Hlinicka 1

122. 

Studenič

Róbert

SPSE Hálova

Hálova 16

123. 

Nagy

Tomáš

SOŠ IT Bratislava

Hlinická1

124. 

Rechtorik

Pavol

SOŠ-Elektrotechnicka

Komenskeho/50,Žilina

125. 

Botló

Ľubomír

SOŠ IT Bratislava

Hlinicka 1

126. 

Vajda

Matúš

Spojená škola

Nábrežná 1325

127. 

Novák

Ľuboš

SOŠITBA

Bratislava, Hlinícka 1

128. 

duras

filip

SOS letecko technicak

legionarska 160

129. 

Sýkora

Daniel

Soš IT

Bratislava, Hlinícka 1

130. 

Hnat

Samuel

SOŠ Technická

Levočská 40, Stará Ľubovňa

131. 

Vítek

Patrik

SOŠ Informačných technológii

Hlinická 1

132. 

Glaus

Jakub

SOŠ informačnych technologii Hlinicka 1

Hlinicka 1

133. 

Dostál

Marek

SOŠ IT

Hlinícka 1, Bratislava

134. 

Škapa

Miroslav

SOŠ Informačných technológií

Hlinícka 1, 831 52 Bratislava

135. 

filous

pavel

SOS IT

Hlinicka 1 Bratislava

136. 

Tamáši

Patrik

SPŠelektrotechnická

Halová 16

137. 

Pukač

Andrej

Stredná odborná škola elektrotechnická

Komenského 50

138. 

Novák

Matej

SOŠ IT Hlinícka 1 , Bratislava

Hlinícka 1 Bratislava

139. 

Vido

Igor

Stredná odborná škola elektrotechnická Banská Bystrica

Zvolenská cesta 18 Banská Bystrica

140. 

Silný

Peter

SOŠIT Bratislava

Hlinícka 1

141. 

Gajdošík

Marek

Stredná Odborná škola Letecko Technická Trenčín

Legionárska 160

142. 

Staněk

Vlastimil

SOŠ Elektrotechnická

Rybničná 59,Bratislava,83107

143. 

Roth

Denis

SoŠ IT BA

Hlinická 1

144. 

Pichler

Milan

SPSEHALOVA

halova 16

145. 

Putz

Alex

SPŠE HALOVA

Halova 16

146. 

Hundak

Iwo

židia

židska De paris

147. 

Dubec

Jozef

SOŠ elektrotechnická

Komenského 50, Žilina

148. 

Lelkeš

Richard

soš IT

Brtislava,Hlinicka 1

149. 

Bátovský

Patrik

SoŠ Tlmače

Kozmálovská cesta 9,935 21

150. 

Dichtler

Martin

SPŠE Halová

Halová 16, Bratislava

151. 

Wollmuth

Adrián

SOŠ elektrotechnická

Zvolenská cesta 18 BB

152. 

Žáčik

Viktor

SOŠ IT BA

Bratislava, Hlinická 1

153. 

Farba

Dominik

SOŠ IT

Bratislava,Hlinícka 1

154. 

Laudis

Marek

Stredná odborná škola informačných technológií

Bratislava, Hlinícka 1

155. 

strazay

dusan

hlinicka1

hlinicka1 bratislava

156. 

Hrabovský

Peter

SOŠ IT

Bratislava,Hlinicka 1

157. 

Šiška

Michal

SOŠ IT Hlinická 1

Hlinická 1, Bratislava

158. 

Modrák

Matej

SOŠ IT

Bratislava, Hlinícka 1

159. 

Pityi

Nikolas

SOŠ IT

Bratislava,Hlinícka 1

160. 

Slimák

Filip

SOŠ IT

Bratislava, Hlinická 1

161. 

Stehlik

Adam

Stredná priemyselná škola Kysucké nové mesto

Nábrežná 1325, Kysucké nové mesto

162. 

vajda

david

spše hálova

Hálova 16

163. 

Oračková

Jana

SOŠIT

Hliniícka 1, BA

164. 

Svitnic

Marco

SOS informacnych technologii

Hlinicka 1

165. 

Ryboš

Róbert

stredna odborna

zvolenska cesta 18

166. 

Heizer

Erik

SOS IT Hlinícka Bratislava

Hlinícka 1

167. 

Lauro

Michal

SOŠ Hlinická IT

Hlinická 1

168. 

Siago

Tibor

SoŠ Elektrotechnická

Zvolenská cesta 18

169. 

Dohňanský

Jakub

Soš Letecko Technická

Legionárska 160

170. 

Valasek

Peter

SOS IT

Bratislava,Hlinicka 1

171. 

Maruškin

Erik

SPŠJM

Hurbanová 6

172. 

Wilson

Lawrence

Southbluff Post-Secondary of Engineering

4896 Forest Drive Falls Church, VA 22044

173. 

Janušík

Juraj

SOš IT

Hlinická 1,Bratislava

174. 

Lorencovičová

Anna

SOŠ elektrotechnická

Hlavná 1400/1 059 51 Poprad-Matejovce

175. 

Petnuch

Adam

SOS IT

Bratislava,Hlinicka 1

176. 

Fagan

Adam

SOŠ IT

Bratislava, Hlinická 1

177. 

Kristl

Patrik

SOŠ IT Hlinická 1

Bratislava, Hlinická 1

178. 

Partl

Kristian

SOŠ IT Bratislava

Hlinická 1

179. 

Ilka

Miroslav

SOŠ IT

Hlinicka1

180. 

Oriško

Silvester

SOSE

Rybničná 59 Bratislava

181. 

Blunar

Tomas

SOŠ IT

Hlinícka 1

182. 

Stassak

Martin

SŠ - SOŠ elektrotechnická

Zvolenská cesta 18

183. 

Vrábel

Dominik

SOŠIT Hlinická

Hlinická 1

184. 

mihalicek

daniel

stredna odborna skola

zvolenska cesta 18

 

 

 

 

© Copyright 2015