logo EF ŽUlogo ZEP

Elektrotechnická olympiáda
div1

 

Elektrotechnická olympiáda – finále súťaže

Deň konania:         20. 4.2016
Miesto konania:      Žilinská univerzita v Žiline, Nová menza (zasadačka rektora), Vysokoškolákov 26, 010 26 Žilina 
GPS súradnice parkoviska: 49.208980, 18.754537 (foto menzy)
Doprava:             Linka č.4:  Železničná stanica – Žilinská univerzita
                          Linka č.6:   Železničná stanica     - Internátna (pri Carrefoure)
                     Cestovný poriadok – http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok
od 9:00

Registrácia súťažných tímov

9:30 - 10:45

Realizačné projekty budú tímy prezentovať pomocou pripravenej prezentácie v Power Pointe spolu s praktickou ukážkou v trvaní cca 10 minút+5minút je určených na diskusiu. Dataprojektor bude k dispozícii.
Prezentácie 5-tich súťažných tímov (poradie sme zvolili podľa vzdialenosti od miesta konania finále (v prípade nejasností kontaktujte e-olympiada@fel.uniza.sk).
 - Riešenie a problematika malej veternej elektrárne
- Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za slnkom
- Hlásenie vozidiel s právom prednostnej jazdy
- Inspection Bot
- Autíčko na hlasové ovládanie
10:45 - 11:00

Prestávka

11:00 - 12:15

Prezentácie 5-tich súťažných tímov.
- Autonómne vozidlo
- Airsoftový Chronometer
- Dvojkanálová výhybka pre profesionálne ozvučenie
- Riadiaci pult lokomotívy 363
- Simulácia výroby a odberu elektrickej energie v rodinnom dome
12:30 - 13:00

Obed

13:00 - 13:30

Vyhodnotenie

13:30 - cca 15:00

Exkurzia na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Časový harmonogram súťaže

 1. Registrácia na portáli www.e-olympiada.sk bude možná v termíne od 15. októbra 2015 do 30. októbra 2015.
 2. Súťažný tím sa môže zúčastniť prvého súťažného kola – vedomostného testu v termíne od 01. novembra 2015 do 21. novembra 2015.
 3. Testy z prvého súťažného kola budú vyhodnotené najneskôr do 30. novembra 2015.
 4. Dokumentáciu opisujúcu realizačný projekt je potrebné nahrať na webovom portáli súťaže v termíne od 1. decembra 2015 do 31. januára 2016.
 5. Odborná komisia posúdi odovzdané realizačné projekty najneskôr do 15. marca 2016.
 6. Súťažné tímy, ktoré pripravili 10 najlepších projektov, budú pozvané na finále súťaže, ktoré sa uskutoční v priebehu mesiaca apríl 2016 v priestoroch Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

ww.e-olympiada.sk | webmaster

© Copyright 2015